Biologie Klas Y4FCa

Dag Dames,

 
De planning staat voortaan in SOM
 
Hierbij link om direct in te loggen op digitrainer: https://tinyurl.com/digitrainer
Log dan in met je leerlingnummer, en wachtwoord Welkom123
 
 
 
 
 
 
Week 39: 4 en 5 + kader D toets van hoofdstuk 1
Week 40: Toets hoofdstuk 1 op 2 oktober basisstof 1 t/m 5

Week 41: Stage
Week 42: Stage
Week 43: Herfstvakantie
Week 44: Start hoofdstuk 2, maak basisstof 1 t/m 3
Week 45: Maak basisstof 4 t/m 6
Week 46: Basis : maak bs 7 en 8, kader maak bs 7 en D-toets
Week 47: Toets hoofdstuk 2 op donderdag 30 november het 4e uur. Basis leer bs 1 t/m 8, kader leer bs 1 t/m 8
Week 48: Start hoofdstuk 3, maak basisstof 1 en 2.
Week 49: Maak basissstof 1, 2 en 3 van hoofdstuk 3
Week 50: Basis: Maak basisstof 4 en 5, Kader: Maak basisstof 4, 5,6 en 7
Week 51: Herhaling hoofdstuk 3, op donderdag 21 december het 6e uur.
Week 52: Kerstvakantie
Week 1: Kerstvakantie
Week 2: Start hoofdstuk 5, maak basisstof 1,
Week 3: Maak basisstof 2, 3 (3 met practicum in de les) en 4
Week 4: Maak basisstof 5, 6 en 7(+ kader/GL diagnostische toets)
Week 5: Toets hoofdstuk 5 op woensdag 31 januari, leer basisstof 1 t/m 7 en start hoofdstuk 6, maak basisstof 1 en 2
Week 6: Maak basisstof 3, 4 en 5
 

Engels klas Y4FCA

In verband met uitval graag werken aan de

onderstaande oefeningen om zo achterstand te 

voorkomen:

 

Begin aan H2:

Basis oef: 3,4,5,6,7,8,9,10

Kader oef: 3,4,5,6,7,8,9,10

 

Succes,

Kaya

Nederlands klas Y4FCA

WERKPLANNER HOOFDSTUK 1 en 2  NIEUW NEDERLANDS, KLAS 4 BASIS

Datum

 

Onderdeel

Leren

Maken

Overig

 

11 – 15 sept

Lezen (hfst. 1)

Indeling van een tekst, blz. 8

opdracht 1 t/m 5

 

Lezen

leren inhoud en doel van inleiding, kern, slot

   

Kijken en luisteren

-

opdracht 2

 

Schrijven

Opbouw van een artikel, blz. 18

opdracht 2, 3 en 5

 

Woordenschat

Onbekende woorden, blz 23

opdracht 1 t/m 9

 

18 – 22 sept

Taalverzorging

Leestekens een hoofdletters blz 28

opdracht 1 t/m 19

 

 

Theorie artikel

 

Donderdag 21 sept: SO artikel

Fictie

 

opdracht 1 t/m 3

 

Test

 

blz. 41 en 42

 

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

25 – 29 sept

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

 

Theorie zakelijke brief/e-mail (wordt uitgedeeld)

opdracht brief/mail

Donderdag 28 sept: brief/mail inleveren

 

Hfst. 1

 

donderdag 28 sept: rep. hst. 1

Lezen (hfst. 2)

Feiten, meningen en argumenten, blz. 45

opdracht 1 t/m 5

 

2 – 6 okt

     

Donderdag 5 oktober: september herkansing hfst. 1

Kijken en luisteren

 

opdracht 1 en 4

 

Schrijven

Theorie blz. 56, 57 leren

opdracht 1, 3 en 5

 

 

Woordenschat

 

opdracht 1 t/m 9

 

9 – 27 okt

STAGE & HERFSTVAKANTIE

 

 

 

 

   
           

 

WERKPLANNER HOOFDSTUK 1 en 2  NIEUW NEDERLANDS, KLAS 4 KADER

Datum

 

Onderdeel

Leren

Maken

Overig

 

11 – 15 sept

Lezen (hfst. 1)

Indeling van een tekst, blz. 8

opdracht 1 t/m 5

 

Lezen

leren inhoud en doel van inleiding, kern, slot

   

Kijken en luisteren

-

opdracht 2

 

Schrijven

Opbouw van een artikel, blz. 18

opdracht 2, 3 en 5

 

Woordenschat

Onbekende woorden, blz 23

opdracht 1 t/m 9

 

18 – 22 sept

Taalverzorging

Leestekens een hoofdletters blz 28

opdracht 1 t/m 8, 10 t/m 16, 19 en 20

 

 

Theorie artikel

 

donderdag 21 sept: SO artikel

Fictie

 

opdracht 1 t/m 3

 

Test

 

blz. 41 en 42

 

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

25 – 29 sept

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

 

Theorie zakelijke brief/e-mail (wordt uitgedeeld)

opdracht brief/mail

Donderdag 28 sept: brief/mail inleveren

 

Hfst. 1

 

donderdag 28 sept. rep. hst. 1

Lezen (hfst. 2)

Feiten, meningen en argumenten, blz. 45

opdracht 1 t/m 5

 

2 – 6 okt

     

Donderdag 5 oktober: september herkansing hfst. 1

Kijken en luisteren

 

opdracht 1 en 4

 

Schrijven

Theorie blz. 56, 57 leren

opdracht 1, 2 en 6

 

 

Woordenschat

 

opdracht 1 t/m 9

 

9 – 27 okt

STAGE & Herfstvakantie

 

 

 

 

   
           

Lo klas Y4FCA

Schema lesgeven S en G 4FCA

7 december

Larrisa, Brigitte, Anja
  Ivana, Kayleigh, Elyanne

14 december

Renee, Esmee, Nicole
  Lisa, Jesmer, Vera

11 januari

Esmay, Erwin, Stefan
  Fleur, Anke, Lisanne

Mentoraat klasY4FCA

Economie klas Y4FCA

Planning digi-trainer:

 

PP examentraining 2018 basis

Economie_Basis.pptx

Maatschappijleer Klas Y4FCA

Food and Care Y4FCA