Biologie Klas Y4FCa

uitleg_klas_4_thema_1_bs_2345.docx

 

Dag Dames,
Hierbij de planning voor de komende weken:
 
Week 39: 4 en 5 + kader D toets van hoofdstuk 1
Week 40: Toets hoofdstuk 1 op 2 oktober basisstof 1 t/m 5

Week 41: Stage
Week 42: Stage
Week 43: Herfstvakantie
Week 44: Start hoofdstuk 2, maak basisstof 1 t/m 3
Week 45: Maak basisstof 4 t/m 6
Week 46: Basis : maak bs 7 en 8, kader maak bs 7 en D-toets
Week 47: Toets hoofdstuk 2 op donderdag 30 november het 4e uur. Basis leer bs 1 t/m 8, kader leer bs 1 t/m 8
Week 48: Start hoofdstuk 3, maak basisstof 1 en 2.
Week 49: Maak basissstof 1, 2 en 3 van hoofdstuk 3
Week 50: Basis: Maak basisstof 4 en 5, Kader: Maak basisstof 4, 5,6 en 7
Week 51: Herhaling hoofdstuk 3, op donderdag 21 december het 6e uur.
Week 52: Kerstvakantie
Week 1: Kerstvakantie
Week 2: Start hoofdstuk 5, maak basisstof 1, 2 en 3 (3 met practicum in de les)
 

Engels klas Y4FCA

In verband met uitval graag werken aan de

onderstaande oefeningen om zo achterstand te 

voorkomen:

 

Begin aan H2:

Basis oef: 3,4,5,6,7,8,9,10

Kader oef: 3,4,5,6,7,8,9,10

 

Succes,

Kaya

Nederlands klas Y4FCA

WERKPLANNER HOOFDSTUK 1 en 2  NIEUW NEDERLANDS, KLAS 4 BASIS

Datum

 

Onderdeel

Leren

Maken

Overig

 

11 – 15 sept

Lezen (hfst. 1)

Indeling van een tekst, blz. 8

opdracht 1 t/m 5

 

Lezen

leren inhoud en doel van inleiding, kern, slot

   

Kijken en luisteren

-

opdracht 2

 

Schrijven

Opbouw van een artikel, blz. 18

opdracht 2, 3 en 5

 

Woordenschat

Onbekende woorden, blz 23

opdracht 1 t/m 9

 

18 – 22 sept

Taalverzorging

Leestekens een hoofdletters blz 28

opdracht 1 t/m 19

 

 

Theorie artikel

 

Donderdag 21 sept: SO artikel

Fictie

 

opdracht 1 t/m 3

 

Test

 

blz. 41 en 42

 

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

25 – 29 sept

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

 

Theorie zakelijke brief/e-mail (wordt uitgedeeld)

opdracht brief/mail

Donderdag 28 sept: brief/mail inleveren

 

Hfst. 1

 

donderdag 28 sept: rep. hst. 1

Lezen (hfst. 2)

Feiten, meningen en argumenten, blz. 45

opdracht 1 t/m 5

 

2 – 6 okt

     

Donderdag 5 oktober: september herkansing hfst. 1

Kijken en luisteren

 

opdracht 1 en 4

 

Schrijven

Theorie blz. 56, 57 leren

opdracht 1, 3 en 5

 

 

Woordenschat

 

opdracht 1 t/m 9

 

9 – 27 okt

STAGE & HERFSTVAKANTIE

 

 

 

 

   
           

 

WERKPLANNER HOOFDSTUK 1 en 2  NIEUW NEDERLANDS, KLAS 4 KADER

Datum

 

Onderdeel

Leren

Maken

Overig

 

11 – 15 sept

Lezen (hfst. 1)

Indeling van een tekst, blz. 8

opdracht 1 t/m 5

 

Lezen

leren inhoud en doel van inleiding, kern, slot

   

Kijken en luisteren

-

opdracht 2

 

Schrijven

Opbouw van een artikel, blz. 18

opdracht 2, 3 en 5

 

Woordenschat

Onbekende woorden, blz 23

opdracht 1 t/m 9

 

18 – 22 sept

Taalverzorging

Leestekens een hoofdletters blz 28

opdracht 1 t/m 8, 10 t/m 16, 19 en 20

 

 

Theorie artikel

 

donderdag 21 sept: SO artikel

Fictie

 

opdracht 1 t/m 3

 

Test

 

blz. 41 en 42

 

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

25 – 29 sept

Oefenboek

 

Hfst. 1

 

 

Theorie zakelijke brief/e-mail (wordt uitgedeeld)

opdracht brief/mail

Donderdag 28 sept: brief/mail inleveren

 

Hfst. 1

 

donderdag 28 sept. rep. hst. 1

Lezen (hfst. 2)

Feiten, meningen en argumenten, blz. 45

opdracht 1 t/m 5

 

2 – 6 okt

     

Donderdag 5 oktober: september herkansing hfst. 1

Kijken en luisteren

 

opdracht 1 en 4

 

Schrijven

Theorie blz. 56, 57 leren

opdracht 1, 2 en 6

 

 

Woordenschat

 

opdracht 1 t/m 9

 

9 – 27 okt

STAGE & Herfstvakantie

 

 

 

 

   
           

Lo klas Y4FCA

Schema lesgeven S en G 4FCA

7 december

Larrisa, Brigitte, Anja
  Ivana, Kayleigh, Elyanne

14 december

Renee, Esmee, Nicole
  Lisa, Jesmer, Vera

11 januari

Esmay, Erwin, Stefan
  Fleur, Anke, Lisanne

Mentoraat klasY4FCA

Economie klas Y4FCA

Maatschappijleer Klas Y4FCA

Food and Care Y4FCA