Rekenen klas Y2A

15 sep Repetitie Blok 1

13 okt Repetitie Blok 2

19 nov Repetitie Blok 3

08 feb Repetitie Blok 4

21 mrt Basisacademie: Af hebben deze week les 1 r/m 3. Ik controleer in mijn volgsysteem. Niet af is extra tijd op school om het af te maken.

31 mrt Basisacademie af hebben t/m les 8. Ik kijk in het volgsysteem hoeveel je eraan werkt.

WIJZIGINGEN :

donderdag 14 april: Uitleg hoofdstuk 5, plus procenten / versnellingen / verhoudingen

14 april : Hoofdstuk 5 afhebben!

DONDERDAG 21 april Repetitie Blok 5 !!!!

 12 mei: Blok 6 : 31, 32, 33 afhebben

Woensdag 18  mei  TOETS BLOK 5, 2e kans

Donderdag 19 mei afhebben: Blok 6, 34 35, 36. Nakijken in de les
Woensdag  25 mei: Diagnostische toets maken in de les (voorbereiden!!!)

Maandag 30 mei: TOETS BLOK 6   (tijdens les wiskunde)

Woensdag 8 juni doen in de les: Boek 2, blok 1, Opdracht 1 t/m 12 (blz 4)

Huiswerk donderdag 9 juni: Boek 2, blok 1: Opdracht 15 t/m 23.  (blz 5)

Donderdag 9 juni in de les: blz 6 en 7 boek 2

Woensdag 15 juni huiswerk : Blz 8' opdracht 1 t/m 13

Donderdag 16 juni: In de les doen blz 9 opodracht 14 t/m 20

Woensdag 22 juni: Huiswerk Paragraaf 4: Grote en kleine getallen, bladzijde 10 en 11 helemaal. Opdr 1 t/m 20.

                                    In de les doen Paragraaf 5, blz 15, opdracht 1 t/m 10.

                                   HERKANSING BLOK 5 !!(Sowieso: Darjan, Mohammed, Madina, Max, Abdul, Jeremy, Mike, Ashley)

Donderdag 23 juni: Huiswerk Paragraaf 5 blz 13, opdracht 11 t/m 19

Woensdag 29 juni: Huiswerk Paragraaf 6 Tijd en gewicht blz 14 opdracht 1 t/m 10.

                                    In de les doen blz 15 opdracht 11 t/m 21                       

Donderdag 30 juni: Laatste toets: TOETS BLOK 1 DEEL  2

Maandag 4 juli / dinsdag 5 juli: Herkansingen   (kunnen  bij meneer Adema, of op dinsdagmiddag):

Darjan         blok 5 boek 1

Ashley:       Blok 6 of Blok 1 boek 2

Caitlin:       Blok 2 boek 1

Lisanne      Blok 2 en/of blok 3 van boek 1

Jeremy       Blok 2 boek 1

Mike          Blok 2 boek 1

Woensdag 6 juli: Inhalen en afronden

Blok 6 boek 1 inhalen:       Mohammed; Madina; Max; Caitlin; Lisanne; Maurice; Iwan; Jeremy

Blok 1 boek 2                     Niet af: Mohammed, Lisanne, Jeremy, Niet gemaakt: Max

Donderdag 7 juli