Schoolleiding Mw. J. Riemslag

Beste leerling en beste ouders/verzorgers,

Van Harte Welkom op deze "huiswerk" site van YnSicht genaamd YnWurk

Als school willen wij er alles aan doen om jou als leerling zoveel mogelijk te ondersteunen in het volgen van ons onderwijs en je daarbij zo goed als mogelijk te begeleiden. Wij denken dat deze site daar een mooie aanvulling op is.

Een site waarop niet alleen het huiswerk, maar ook mededelingen van mentoren en docenten worden bijgehouden, zodat je altijd up to date weet wat er speelt en van jou verwacht wordt.

Geef vooral bij jouw mentor of bij de docent aan welke zaken je mist.

Als ouder/verzorger kunt u ook op de hoogte blijven door mee te kijken op deze site en zo wellicht uw kind nog meer ondersteunen in zijn/haar leerproces.
Alleen in goede samenwerking met elkaar, leerling, ouder en school, kunnen we het maximale uit onze leerlingen, uw zoon of dochter halen.

Vriendelijke groeten,

Josine Riemslag